Logopedska terapija i procjena

Logopedski kabinet ”Logoria” vodi logoped Lea Ivančić Žic u Rijeci te se bavi procjenom i terapijom govorno-jezičnih poremećaja djece, adolescenata i odraslih kao što su: 

 • Usporen jezično-govorni razvoj
 • Rani razvojni jezični poremećaj
 • Poremećaji glasa (disfonija)
 • Poremećaji tečnosti (brzopletost, mucanje)
 • Specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija)
 • Poremećaji izgovora glasova
 • Poticanje predvještina čitanja i pisanja i pripreme za školu
 • Narušene socijalne i komunikacijske vještine (ADHD i autizam kod adolescenata i odraslih)
 • Jezično – govorne vježbe odraslih (vokalni profesionalci)

Radi se sa predškolskim i školskim uzrastom, kao i adolescentima, odraslima i vokalnim profesionalcima s glasovnim teškoćama (pjevači, spikeri, odgajatelji, nastavnici).

Kako izgleda prva procjena?

Razgovorom i početnom procjenom djeteta / klijenta utvrđuju se potencijalna odstupanja u području jezično-govornih, socijalnih i funkcionalnih vještina na planu motorike, govora, jezika i socio- emocionalnog razvoja. 

Nakon procjene roditelji  / klijent dobivaju preporuku za daljnju obradu po potrebi (psiholog, edukacijski rehabilitator, neuropedijatar, …) i terapiju. Za svakog klijenta kreira se individualni plan rada.

Kako izgleda rad?

Podrška djeci u rastu i razvoju odvija se putem raznih didaktičkih materijala koji se koriste u svrhu edukacije i poticanja. Poseban naglasak u radu je na stimulaciji motoričkog razvoja, stimulaciji verbalne i neverbalne komunikacije, poticanje socijalizacije, razvijanja što većeg stupnja samostalnosti djeteta, poticanje govorne ekspresije kroz igru i didaktičke igračke.

U radu s odraslima koriste se i tehnike iz osnovnog glazbenog obrazovanja (završena Osnovna glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, klasa klavir).

Logoped

Dosadašnje radno iskustvo:

 • diplomirana magistrica logopedije (2016.)
 • studentska praksa KBC Rijeka i OŠ Vladimir Gortan 
 • grupni rehabilitator logoped pri DCR Slava Raškaj Rijeka (2016.-2019.)
 • individualni logoped pri Dnevnom centru za rehabilitaciju Slava Raškaj Rijeka (2019.-2020.)
 • individualni logoped pri OŠ Kraljevica (2016.-2018.)
 • povremeni vanjski suradnik logoped općina Čavle (2018.-2021.)
 • individualni logoped pri privatnom kabinetu Logoria (2018.-danas)
 • vanjski suradnik logoped pri DV NTC Planet Mašte (2020.- danas)

Dodatno usavršavanje:

 • „Terapija igrom: vještine i intervencije“ (Centar Proventus)
 • NTC sistem učenja lvl2 (dr.Ranko Rajović) 
 • Kreativne tehnike u radu s autizmom (Centar Coralina)
 • Strategije poticanja pažnje i koncentracije kod djece s ADHD-om (Vista)
 • Rad s roditeljima – izazov dvostrukih ciljeva (Centar Proventus)
 • Školska fobija i strah od škole (VB Maršanić)
 • Suicidalnost kod djece (VB Maršanić)
 • Analiza dječjeg crteža (Centar Proventus)

Standardizirani testovi koje koristim u radu:

 • PredČip test – procjena predvještina čitanja i pisanja
 • TROG:II- test razumijevanja gramatičkih konstrukcija
 • PPVT- III – slikovni test rječnika
 • Nove Reynell razvojne jezične ljestvice

Usluge:

Procjena logopeda i pisano mišljenje

 • 60 € 

Prvi dolazak

 •  60 € 

Korekcija izgovora

 • 30 €

30 min

Jezično – govorna terapija

 • 30 € 

30 min

Jezično – govorna terapija

 • 50 € 

45 min

Rad s specifičnim teškoćama čitanja i pisanja (disleksija, disgrafija)

 •  50 € 

45min

*U rad se primaju isključivo korisnici na kontinuirani rad dinamikom jednom tjedno

Online proizvodi:

 • Webinar „Kad slova zapinju“ – poticanje vještina čitanja i pisanja kod specifičnih teškoća učenja (disleksija, disgrafija) – namijenjen roditeljima i stručnjacima – 10 e
 • Webinar „Što to šuška?“ – poticanje artikulacije kroz igru i pokret – namijenjen roditeljima i odgojiteljima – na upit
 • Webinar „Kad riječi zapinju„ – poticanje predvještina čitanja i pisanja – na upit