Psihoterapiju promatram kao proces podržavanja kroz odnos s terapeutom u različitim životnim tranzicijama i transformacijama.


Najčešće teme s kojima sam se dosad susretala u radu su ADHD, burnout, prokrastinacija, toksični odnosi (partnerski, prijateljski, obiteljski), trauma iz djetinjstva, razvod, prekid, teškoće u razvoju (bilo da si roditelj djeteta s teškoćama u razvoju ili neurorazličita osoba), vršnjačko nasilje, „mobing“ na poslu, tranzicija sa stalnog radnog odnosa u poduzetništvo, poremećaj prehrane, perfekcionizam, anksioznost, depresija i dr.


Način rada


Preporučena dinamika terapijskog rada je jednom tjedno, najrjeđe dvaput mjesečno radi ostvarivanja optimalnih napredaka.

Prednost imaju klijenti koji dogovore višemjesečnu suradnju unaprijed pri izboru termina.


Trajanje termina je 50 minuta, dok se EMDR tretman odvija u vremenu do 90 minuta.

Online rad ostvaruje se putem Zoom, Google Meet ili druge dogovorene platforme.
Rad uživo ostvaruje se u prostoru obrta u Rijeci.
Postoji mogućnost alternativnih načina rada (walk & talk – psihoterapija u šetnji, i sl.).

Dogovori željeni oblik rada ovdje

U radu se služim znanjem:


Gestalt psihoterapije
Gestalt kao pravac psihoterapije najviše koristi kreativne tehnike i “eksperimente” s ciljem boljeg osvještavanja nesvjesnih obrazaca, ostvarivanja punog kontakta i stvaranja prostora da osoba bude ono što jest i živi autentično.


Transakcijske analize
Riječ je o teoriji koja koristi određene postavke kako bi definirala psihološki ustroj ljudi, kako se on formira kroz djetinjstvo i kako izražavaju svoju ličnost kroz komunikaciju i relacije s drugima.

EDMR
EDMR, ili terapija reprocesiranja je psihoterapijska tehnika indicirana u liječenju emotivnih smetnji uzrokovanih traumatskih iskustvima. Olakšava tjelesne simptome emotivnih poremećaja, umanjuje negativni kognitivni aspekt, emocije i ostale uznemirujuće faktore i simptome.


NLP (neurolingvističko programiranje)
NLP proučava metodologiju izvrsnosti tj.obuhvaća niz modela, vještina i tehnika za učinkovito razmišljanje i djelovanje u svijetu.

Terapija igrom
Terapija igrom je modalitet (psiho)terapijskog rada koji koristi igru i elemente dječje igre u
terapijske svrhe.


Logoped
Logopedija je znanost koja se bavi jezikom, govorom i komunikacijom te prevencijom, dijagnostikom i terapijom poremećaja jezika, govora, glasa, slušanja, čitanja i pisanja i svih oblika komunikacije. Učestalo rade s neurorazličitim osobama (ADHD, autizam, disleksija,…).

Kad bih me netko pitao da se opišem kao psihoterapeut u 5 riječi, to bi bile:


empatična, stručna, kreativna, podržavajuća i fokusirana.


Ovih 5 osobina bile su moj glavni resurs na putu osobnog rasta i razvoja i koje su me izvukle iz najmračnijih životnih faza i situacija i one su osobine koje potičem i kod klijenata.

Empatija


Empatija me podržava da se uživim u izazove koje mi klijent donosi, istražujem različite mogućnosti u životnim izazovima, kao i iskrena želja da uistinu upoznam svog klijenta i razumijem njegovu točku gledišta.
Učim klijente da budu nježniji sa sobom i s drugima kroz terapijski odnos bez osuđivanja i nametanja vlastitog svjetonazora, već kroz otvorenost i uvažavanje tuđeg viđenja.


Stručnost


Stručnost i znanje je osnova svakog ozbiljnog terapijskog rada.
Iziskuje prostor da priznam kada nešto ne znam i usavršavam se kako bih klijentima ponudila uslugu koja je, osim što je intuitivna i ljudska, znanstveno utemeljena, jasne strukture i mjerljiva u vidu rezultata koje klijent ostvaruje.
Iz tog razloga sam kontinuirano u procesu profesionalnog usavršavanja, edukacije i osobnih supervizija.


Kreativnost


Kreativnost me podržava da pristupam teškim situacijama na funkcionalnije načine koji podržavaju željena stanja koja me guraju naprijed, a ne vuku u prošlost.
Humor je ujedno moj snažan resurs. daje boju i odličan „soundtrack“ mom životu i životu ljudi koji me okružuju.
Volim nadahnuti klijente da otkriju svoje skrivene talente jer je kreativnost stvaranje i bivanje u sada i ovdje. Kreativnost vidim u umjetnosti, glazbi, plesu, prirodi.
U terapijskom radu dovedim klijenta do rješenja problema izvan zadanih okvira kad je potrebno.


Podrška


Podrška me pomicala s mjesta žrtve prema mjestu super junakinje koja se bori za svoj život i „bolji svijet“. Obožavam priče o super junacima jer oni iz izazova koji neke slome sebe izgrade i inspiriraju druge što je sve moguće.
Samopodrška je ono što učim klijente da izgrade unutar sebe, ali to učimo iz podržavajućeg odnosa s drugima.
Ako naučimo graditi zdrave prijateljske odnose s drugima, paralelno učimo kako sebi postati najbolji prijatelj jer – sebi smo doživotan prijatelj. Stoga, poželjno je da si budemo zdrav prijatelj.


Fokusiranost

Fokusiranost mi daje strukturu i dosljednost kao balans spontanosti i fleksibilnosti.
Kad smo prisutni za sebe kroz zdrave navike, obrasce mišljenja i ponašanja, posvećeniji smo graditi zdravije odnose sa drugima. Toj fokusiranosti učim i klijente jer je ključna u trajnoj promjeni obrazaca mišljenja, ponašanja i osjećanja kroz prakse i tehnike između terapijskih susreta, što smatram snagom mog terapijskog pristupa.